Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Mums katra diena ir jāuzskata par zudušu, ja tajā neesam vismaz reizi dejojuši. Un katra patiesība mums jāuzskata par aplamu, ja to nepavada vismaz vieni smiekli.'' Frīdrihs NīčeDarbs ar grupu

gruppa_1

Specializācijas mērķis: vērtīgu zināšanu iegūšana par mazu grupu darbībuun attīstību, grupas dalībnieku savstarpējās mijiedarbības īpašībām un darbības mehānismiem, kā arī prasmju iegūšana grupu vadīšanā un grupu darba efektīva procesa organizācijā.

 

Uzdevumi:

  • Izveidot un noformulēt priekšstatu par grupu darbā notiekošajiem procesiem un fenomeniem.
  • Attīstīt sapratni par grupas un indivīda savstarpējo mijiedarbību un sadarbības rezultātiem.
  • Iepazīsties ar sociālās uztveres mehānismiem un ar normu veidošanās fenomenu grupā.
  • Attīstīt refleksorās spējas, kas ir tik ļoti nepieciešamas grupas vadītāja profesionālai darbībai.
  • Noformulēt zināšanas par fenomeniem, kas parādās grupas dalībniekusavstarpējās mijiedarbības, grupas dinamikas un esošās grupas attīstības stadijas rezultātā.
  • Iestrādāt un attīstīt grupā notiekošā procesa vadības praktiskās iemaņas, kā arī attīstīt prasminoteikt grupas vajadzības, uzskatotgrupu par vienu veselu.
  • Iepazīstināt ar grupu darba galvenajiem veidiem un formām, metodēm un tehniku, ko pielieto grupas darba procesā.
  • Noformulēt priekšstatu par prasībām, kas tiek izvirzītas vadītāja personībai, kā arī par vadītājam nepieciešamajām profesionālajām iemaņām.


Mērķauditorija:

  Šī mācību programma, galvenokārt, domāta speciālistiem, kuri darbojas psiholoģiskās palīdzības sniegšanasjomā. Tā ļauj paplašināt profesionālās kompetences robežas un apgūt nepieciešamās prasmes psiholoģiski vadīt cilvēku, strādājot grupā.

Tāpatmācību programma specializācijā «Darbs ar grupu» atbilst un ir piemērota to cilvēku interesēm, kuru ikdienā veicamais darbs vai daļa no tā ir saistīta ar grupveida nodarbību, meistarklašu, sapulču, lekciju, publisku uzstāšanos organizēšanu un vadīšanu jeb grupas darba vadītājiem ar tiešo pienākumu organizēt un vadīt grupas darba procesus.

Specializācijas struktūra:
Mācību programma specializācijā «Darbs ar grupu» ietver sevī 7, trīs dienas ilgas, grupu nodarbības (24 stundas katra). 6 no nodarbībām ir apmācībām paredzētas, 7– ieskaites veida. Noslēdzošajā ieskaites nodarbībā, dalībnieki prezentē savus izlaiduma projektus un demonstrē apgūtās zināšanas un praktiskāsiemaņas.

Mācību process vidēji ilgst 7 mēnešus.

Mācību programmas noslēgumā dalībnieks saņem sertifikātu par izietu sagatavošanu specializācijā – «Darbs ar grupu».

 

Join the Group Therapy Revolution(1)Specializācija: “Teorija un prakse darbam ar grupu”

Kursā iekļauti 7 semināri, kuru laikā dalībnieki iegūs teorētiskas pamatzināšanas, kas palīdzēs izprast grupu procesus, kā arī gūs iespēju ar vingrinājumu palīdzību apgūt pamata praktiskas prasmes darbā ar grupu.

Programmas saturs:

10.-12.11.2023. Grupas vadītāja personība. Grupas vadītāja funkcijas. Sākotnējais posms: grupas veidošana un grupas procesa izveide. Grupu veidi. Ētiskie aspekti darbā ar grupu.

22.-24.12.2023. Grupas procesi un mazas grupas sociālās specifiskās pazīmes. Mērķi un uzdevumi, normas un grupas struktūra. Darba ar grupu formas. Grupas vadītāja pozīcija.

05.-07.01.2024. Grupu dinamika: grupas attīstības posmi, lomas grupā, darbs ar sarežģītu dinamiku. Gadījuma analīze.

09.-12.02.2024. Grupas vadīšana: grupas vadītāja reakciju veidi, fasilitācijas prasmes, grupas procesu analīze un stratēģiska intervences izvēle.

01.-03.03.2024. Metodes, paņēmieni un metodika darbam ar grupu. Formu klasifikācija darbam ar grupu. Prasmes grupas savstarpējās mijiedarbības un projektīvo procesu organizēšanā.

19-21.04.2024. Lauka modelis darbā ar grupu: lauka teorija, lauka modeļa pamatprincipi darbā ar grupu, fenomenoloģija, prasmes darbam ar figūru un fonu.

17.-19.05.2024. Noslēguma seminārs: sava darba demonstrēšana no dinamiskas grupas vadītāja pozīcijas, grupas procesu analīze un grupas klātienes supervīzijas saņemšana.

Specializācijas apmācības kursu vada: Natālija Volperte – Geštaltterapeite. Grupu terapeits. Supervizors. Junga smilšu spēļu terapijas speciālists. Eiropas vienotā psihoterapeitu reģistra (EAP) psihoterapeits. Rīgas Geštalta institūta pasniedzējs.

Dalības nosacījumi: Seminārā aicināti piedalīties psihoterapeiti, psihoterapeitisko un psiholoģisko programmu studenti ar augstāko izglītību, kā arī sociālie darbinieki, personāla atlases vadītāji, apmācību speciālisti un ikviens, kam šī tēma interesē.

Norises vieta: Rīgas Geštalta institūts, Pulkveža Brieža 7-109D

Cena:

RGI studentiem un LGTA (Latvijas Geštaltterapeitu asociācijas) biedriem – 220 € + PVN (266,20 €).

Visiem pārējiem – 290 € + PVN (350,90 €)

*lai reģistrētos specializācijas kursam, jāveic maksājums par dalību pirmajā seminārā. Iemaksa netiek atgriezta.

Tiem dalībniekiem, kuri būs apguvuši visu specializācijas cikla programmu, tiks izsniegts kvalifikācijas celšanas sertifikāts.

Pieteikties specializācijai var, aizpildot formu: https://forms.gle/9Voq3LyseLcPqzx2A

Kontakti: 67650111, 29528020, gestalt.info@gmail.com , www.gestalt.lv

Uz augšu