Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Drosme nav baiļu neesamība. Drīzāk tā ir spēja iet uz priekšu par spīti bailēm.'' Rolo MejsDarbs ar grupu

gruppa_1

Specializācijas mērķis: vērtīgu zināšanu iegūšana par mazu grupu darbībuun attīstību, grupas dalībnieku savstarpējās mijiedarbības īpašībām un darbības mehānismiem, kā arī prasmju iegūšana grupu vadīšanā un grupu darba efektīva procesa organizācijā.

 

Uzdevumi:

  • Izveidot un noformulēt priekšstatu par grupu darbā notiekošajiem procesiem un fenomeniem.
  • Attīstīt sapratni par grupas un indivīda savstarpējo mijiedarbību un sadarbības rezultātiem.
  • Iepazīsties ar sociālās uztveres mehānismiem un ar normu veidošanās fenomenu grupā.
  • Attīstīt refleksorās spējas, kas ir tik ļoti nepieciešamas grupas vadītāja profesionālai darbībai.
  • Noformulēt zināšanas par fenomeniem, kas parādās grupas dalībniekusavstarpējās mijiedarbības, grupas dinamikas un esošās grupas attīstības stadijas rezultātā.
  • Iestrādāt un attīstīt grupā notiekošā procesa vadības praktiskās iemaņas, kā arī attīstīt prasminoteikt grupas vajadzības, uzskatotgrupu par vienu veselu.
  • Iepazīstināt ar grupu darba galvenajiem veidiem un formām, metodēm un tehniku, ko pielieto grupas darba procesā.
  • Noformulēt priekšstatu par prasībām, kas tiek izvirzītas vadītāja personībai, kā arī par vadītājam nepieciešamajām profesionālajām iemaņām.


Mērķauditorija:

  Šī mācību programma, galvenokārt, domāta speciālistiem, kuri darbojas psiholoģiskās palīdzības sniegšanasjomā. Tā ļauj paplašināt profesionālās kompetences robežas un apgūt nepieciešamās prasmes psiholoģiski vadīt cilvēku, strādājot grupā.

Tāpatmācību programma specializācijā «Darbs ar grupu» atbilst un ir piemērota to cilvēku interesēm, kuru ikdienā veicamais darbs vai daļa no tā ir saistīta ar grupveida nodarbību, meistarklašu, sapulču, lekciju, publisku uzstāšanos organizēšanu un vadīšanu jeb grupas darba vadītājiem ar tiešo pienākumu organizēt un vadīt grupas darba procesus.

Specializācijas struktūra:
Mācību programma specializācijā «Darbs ar grupu» ietver sevī astoņas, trīs dienas ilgas, grupu nodarbības (24 stundas katra). septiņas no nodarbībām ir apmācībām paredzētas,astotā– ieskaites veida. Noslēdzošajā ieskaites nodarbībā, dalībnieki prezentē savus izlaiduma projektus un demonstrē apgūtās zināšanas un praktiskāsiemaņas.

Mācību process vidēji ilgst 10 mēnešus.

Mācību programmas noslēgumā dalībnieks saņem sertifikātu par izietu sagatavošanu specializācijā – «Darbs ar grupu».

Uz augšu