Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Es zinu tikai vienu pienākumu, un tas ir pienākums mīlēt.'' Albērs KamīПерестать знать. Философия Гештальт-терапии

Перестать знать. Философия Гештальт-терапии Autors: Блез Жак
Izdevniecība: Воронеж. Самиздат
Gads: 2007
Сборник статей французского гештальт-терапевта Жака Блеза, посвященных проблемам теории гештальт-терапии. По своему первому образованию Жак Блез - философ, специалист в феноменологическом подходе в духе Э, Гуссерля и М. Хайдеггера. Автор призывает нас к феноменологическому прочтению гештальт-терапии, а также, по-видимому, психотерапевтического акта вообще, и делает это понятным и лаконичным языком, стараясь избегать неясностей и чрезмерных упрощений.
Uz augšu