Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Cilvēka svarīgākais dzīves uzdevums ir dzemdēt sevi, kļūt par to, kas viņš potenciāli ir. Svarīgākais cilvēka pūļu rezultāts ir viņa paša personība.'' Ēriks FrommsПерестать знать. Философия Гештальт-терапии

Перестать знать. Философия Гештальт-терапии Autors: Блез Жак
Izdevniecība: Воронеж. Самиздат
Gads: 2007
Сборник статей французского гештальт-терапевта Жака Блеза, посвященных проблемам теории гештальт-терапии. По своему первому образованию Жак Блез - философ, специалист в феноменологическом подходе в духе Э, Гуссерля и М. Хайдеггера. Автор призывает нас к феноменологическому прочтению гештальт-терапии, а также, по-видимому, психотерапевтического акта вообще, и делает это понятным и лаконичным языком, стараясь избегать неясностей и чрезмерных упрощений.
Uz augšu