Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Ja es esmu tas, kas man pieder, un es pazaudēju to, tad kas es esmu?'' Ēriks FrommsПерестать знать. Философия Гештальт-терапии

Перестать знать. Философия Гештальт-терапии Autors: Блез Жак
Izdevniecība: Воронеж. Самиздат
Gads: 2007
Сборник статей французского гештальт-терапевта Жака Блеза, посвященных проблемам теории гештальт-терапии. По своему первому образованию Жак Блез - философ, специалист в феноменологическом подходе в духе Э, Гуссерля и М. Хайдеггера. Автор призывает нас к феноменологическому прочтению гештальт-терапии, а также, по-видимому, психотерапевтического акта вообще, и делает это понятным и лаконичным языком, стараясь избегать неясностей и чрезмерных упрощений.
Uz augšu