Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.
"Cilvēkam ir nepieciešams cilvēks"

RĪGAS GEŠTALTA INSTITŪTS

RĪGAS GEŠTALTA INSTITŪTS (RGI) ir nodibināts 1999. gadā kā apmācības projekts geštaltterapijas speciālistu sagatavošanai. Mūsu darbība sakņojas tajā filozofijā, teorijā un praksē, uz kuras pamata ir izveidota geštalta pieeja psihoterapijā. Taču tas, kas mums rūp visvairāk, ir filozofijas un psiholoģijas humānistiskās vērtības. Turklāt gan RGI darbība kopumā, gan arī institūta pasniedzēju darbs ir balstīta uz profesionālās darbības zinātniskā drošuma un metodoloģiskās precizitātes principiem.

Gribu
studēt
RGI