Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Starp stimulu un reakciju ir telpa. Šajā telpā atrodas mūsu vara izvēlēties savu reakciju. Mūsu reakcijā ir mūsu izaugsme un brīvība.'' Viktors FranklsRīgas Geštalta institūtā sākas uzņemšana psiholoģijas programmā. Lekcijas notiks Zoomā!

psihologija maket lv 2022Programma sastāv no lekciju kursa, kuru saturā ir iekļauts pamata teorētisko jautājumu apskats no vispārīgas, attīstības psiholoģijas nozarēm un personības teorijām.


Programma paredzēta, pirmām kārtam, tiem, kam nav psiholoģijas izglītība un tiem, kas piedalās terapeitiskās mācību programmās un kam ir nepieciešamas psiholoģijas zināšanas. Šī programma būs vērtīga arī tiem, kas interesējas ar psiholoģiju gan praktiskajā, gan teorētiskajā aspektā.
Programmas lekcijas materiāls ir apvienots divos blokos sekojošā kārtā:
• 1. bloks – vispārīgā psiholoģija (40 stundas). – notiks latviešu valodā, bloku vadis Ieva Zumente

• 2. bloks – attīstības psiholoģija un personības teorijas (40 stundas). notiks krievu valodā, bloku vadis Ilona Belokoņa

 

Programmas maksa, maksājot par diviem blokiem reizē ir Eur 340 + PVN 21%

1 bloka maksa ir Eur 185+ PVN 21%

*lai reģistrētos semināram ir nepieciešams veikt priekšapmaksu 55 € +PVN apmērā.

 Lekcijas notiks Zoomā!

 1. bloks                                                                                           2. bloks
1.lekcija 12.10.2022. 18.00-22.00
2.lekcija 02.11.2022. 18.00-22.00
3.lekcija 09.11.2022. 18.00-22.00
4.lekcija 30.11.2022. 18.00-22.00
5.lekcija 11.01.2023. 18.00-22.00
6.lekcija 18.01.2023. 18.00-22.00
7.lekcija 25.01.2023. 18.00-22.00
8.lekcija 01.02.2023. 18.00-22.00
9.lekcija 08.02.2023. 18.00-22.00
10.lekcija 22.02.2023. 18.00-22.00
1.lekcija 15.03.2023. 18.00-22.00
2.lekcija 22.03.2023. 18.00-22.00
3.lekcija 29.03.2023. 18.00-22.00
4.lekcija 05.04.2023. 18.00-22.00
5.lekcija 26.04.2023. 18.00-22.00
6.lekcija 03.05.2023. 18.00-22.00
7.lekcija 10.05.2023. 18.00-22.00
8.lekcija 17.05.2023. 18.00-22.00
9.lekcija 24.05.2023. 18.00-22.00
10.lekcija 31.05.2023. 18.00-22.00

 

Programmas saturs:

Ievads psiholoģijā – 1.daļa

 1. Vispārējais priekšstats par psihi, psihiskiem procesiem, apziņu un zemapziņu. Psihiskas atstarošanas teorija. Psihes attīstības stadijas. Psihes augstākās funkcijas. Darbības teorija. Apziņa un bezapziņa. Kopējais, individuālais, tipiskais. Kopējā psiholoģija un geštalt-pieejas teorētiskie aspekti.
 2. Uztveres psiholoģija. Uztvere un sajūta. Sajūtu un uztveres modalitāte. Tēls. Vizuālās uztveres mehānismi. Figūras un fona izcelšana. Perceptīvās hipotēzes. Identificēšana un atpazīšana. Vizuālās uztveres efekti. Pirmsapziņas uztvere.
 3. Uzmanības psiholoģija. Patvaļīga un nepatvaļīga uzmanība. Uzmanības tilpums. Uzmanības traucējumi. Uzmanības attīstība.
 4. Atmiņas psiholoģija. Atmiņas veidi. Brodberta līkne. Ikoniska, īslaicīga un ilglaicīga atmiņa. Atmiņas patoloģijas. Atmiņas pētīšana.
 5. Domāšana, runa, iztēle. Domāšanas veidi. Domāšanas operācijas. Vecumposma domāšanas attīstība. Domāšanas patoloģija. Domāšanas mērījuma problēma. Jaunrade un iztēle. Analītiskas un sintētiskas spējas.
 6. Vajadzības un motīvi. Griba. Vajadzība, motīvs, mērķis, uzdevums. Bāzes un sekundārās vajadzības. Vajadzību struktūra. Lietderīguma mehānismi. Hiperkompensācija un fiksācija. Vajadzību izpētes metodes.
 7. Emocijas. Bāzes un sekundārās emocijas. Pārdzīvošanas process. Desensibilizācija. Kumulācijas efekts. Katarsis. Afekts. Klinčs. Emocionāla pielaišana. Emocionālais regress.
 8. Psiholoģiskā pētījuma metodes. Novērojums. Eksperiments. Testi.

Personības teorija – 2.daļa

 1. Personības psiholoģijas teorija. Ievads disciplīnā. Jēdzieni: „Attīstība” un „vecums”
 2. Kultūrvēsturiska teorija (L.S.Vigotskis). Personības attīstības periodizācija pēc L.S. Vigotska, D.B. Elkonina, A.V. Petrovska.
 3. Psihoanalītisko uzskatu vēsture un attīstība. Attīstības psihoanalītiskās teorijas. Z. Freids un psihoanalīze. Psiho seksuālas attīstības stadijas.
 4. A. Freids un postfreidisti. Objektu attiecību teoriju apskats.
 5. Objektīvu attiecību un personīgā „ES” sajūtas attīstība.
 6. Efekta attīstība. Kognitīvas attīstības stadijas ( Ž. Piaže). „Djuss pasakas” metode.
 7. Analītiskā psiholoģija (K.Jungs). Tipu teorija.
 8. E. Eriksona personības teorija. Dzīves cikla jēdziens.
 9. Transpersonālā psiholoģija (A.Maslous). „Psiholoģiskās attīstības” jēdziens. Pašaktuālizēšanas līmeņa diagnostika.
 10. Humānistiskā psiholoģija (K.Rodžers). DMO metodika ( es-reālais, es-ideālais)

 

Pieteikšanas pie RGI administratores: mob.: (+371) 67650111, 29528020, gestalt.info@gmail.com

Vai šeit

Lekcijas notiks Zoomā!

Rīga, Pulkveža Brieža iela 7-109 D, LV-1010
e-mail: gestalt.info@gmail.com
www.gestalt.lv

Uz augšu