Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!

''Tiekšanās pēc noteiktības nobloķē jēgas meklējumus. Nenoteiktība ir nosacījums, kas nepieciešams, lai cilvēks varētu atvērt savu spēku.'' Ēriks FrommsRīgas geštalta institūta Fakultatīvā Psiholoģijas programma

Rīgas Geštalta institūtā sākas uzņemšana psiholoģijas programmā.

psi

Programma sastāv no lekciju kursa, kuru saturā ir iekļauts pamata teorētisko jautājumu apskats no vispārīgas, attīstības psiholoģijas nozarēm un personības teorijām.

Programma paredzēta, pirmām kārtam, tiem, kam nav psiholoģijas izglītība un tiem, kas piedalās terapeitiskās mācību programmās un kam ir nepieciešamas psiholoģijas zināšanas. Šī programma būs vērtīga arī tiem, kas interesējas ar psiholoģiju gan praktiskajā, gan teorētiskajā aspektā.

 

 

Programmas lekcijas materiāls ir apvienots divos blokos sekojošā kārtā:

  • bloks – vispārīgā psiholoģija (40 stundas). Lekcijas lasa Jeļena Ļubenko, PhD.
  • bloks – attīstības psiholoģija un personības teorijas (40 stundas). Lekcijas lasa Ilona Beļokoņa, MA.

Programmas maksa, maksājot par diviem blokiem reizē ir Eur 340 + PVN 21%

 1 bloka maksa ir Eur 185+ PVN 21%

 

1.bloka stundu saraksts

1. lekcija – 22.11.2017. (18.00-22.00)

2. lekcija – 29.11.2017. (18.00-22.00)

3. lekcija – 06.12.2017. (18.00-22.00)

4. lekcija – 13.12.2017. (18.00-22.00)

5. lekcija – 20.12.2017. (18.00-22.00)

6. lekcija – 10.01.2018. (18.00-22.00)

7. lekcija – 17.01.2018. (18.00-22.00)

8. lekcija – 24.01.2018. (18.00-22.00)

9. lekcija – 31.01.2018. (18.00-22.00)

10. lekcija – 07.02.2018. (18.00-22.00)

 

 

2.bloka stundu saraksts

1. lekcija – 28.02.2018. (18.00-22.00)

2. lekcija – 07.03.2018. (18.00-22.00)

3. lekcija – 14.03 2018. (18.00-22.00)

4. lekcija – 21.03.2018. (18.00-22.00)

5. lekcija – 28.03.2018. (18.00-22.00)

6. lekcija – 04.04.2018. (18.00-22.00)

7. lekcija – 11.04.2018. (18.00-22.00)

8. lekcija – 18.04.2018. (18.00-22.00)

9. lekcija – 25.04.2018. (18.00-22.00)

10. lekcija – 09.05.2018. (18.00-22.00)

 

 

*lai reģistrētos semināram ir nepieciešams veikt priekšapmaksu 55 € +PVN apmērā.

 

 

Rīga, Vīlandes iela 6.-6, LV-1010  Тел.: (+371) 67650111, 29528020

 e-mail: gestalt.info@gmail.com

 

 

www.gestalt.lv

 

Описание 1 блока “Введение в общую психологию”:

1.   Общее понятие о психике, психических процессах, сознании и бессознательном. Теория психического отражения. Стадии развития психики. Высшие психические функции. Теория деятельности. Сознание и Бессознательное. Общее, индивидуальное, типическое. Общая психология и теоретические основы гештальт-подхода

2.   Психология восприятия. Восприятие и ощущение. Модальности ощущения и  восприятия. Образ. Механизмы зрительного восприятия. Выделение фигуры и фона. Перцептивные гипотезы. Опознание и узнавание. Пороги восприятия. Эффекты зрительного восприятия. Досознательное восприятие.

3.   Психология внимания. Произвольное и непроизвольное внимание. Объем внимания. Нарушения внимания. Развитие внимания.

4.   Психология памяти. Виды памяти. Кривая Бродбента. Иконическая, кратковременная и долговременная память. Вытеснение. Патологии памяти. Исследования памяти.

5.   Мышление, речь, воображение. Виды мышления. Операции мышления. Возрастное развитие мышления. Патология мышления. Проблема измерения мышления. Творчество и воображение. Аналитические и синтетические способности.

6.   Потребности и мотивы. Воля. Потребность, мотив, цель, задача. Базовые и вторичные потребности. Структура потребностей. Механизмы целеобразования. Гиперкомпенсация и фиксация. Методы изучения потребностей.

7.   Эмоции. Базовые и вторичные эмоции. Процесс переживания. Десенсибилизация. Кумулятивный эффект. Катарсис. Аффект. Тупик. Эмоциональное заражение. Эмоциональный регресс.

8.   Методы психологического исследования. Наблюдение. Эксперимент. Тесты.

 

 

 

 

 

Описание 2 блока “Теории личности”:

1.   Психология личности. Введение в дисциплину. Понятия «развитие» и «возраст».

2.   Культурно-историческая теория (Л.С.Выготский). Периодизации развития личности по Л.С. Выготскому, Д.Б. Эльконину и А.В. Петровскому.

3.   История психоаналитических взглядов на развитие. Психоаналитические теории развития. З. Фрейд и психоанализ. Стадии психосексуального развития.

4.   А.Фрейд и постфрейдисты. Обзор теорий объектных отношений.

5.   Развитие объектных отношений и чувства собственного «Я».

6.   Развитие аффекта. Стадии когнитивного развития (Ж. Пиаже). Методика «Сказки Дюсс».

7.   Аналитическая психология (К. Юнг). Теория типов.

8.   Теория личности Э. Эриксона. Понятие о жизненном цикле.

9.   Трансперсональная психология (А. Маслоу). Понятие «психологический рост». Диагностика уровня самоактуализации.

10.   Гуманистическая психология (К. Роджерс). Методика ДМО (я-реальное, я-идеальное). Тесты.

Uz augšu