Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Mums katra diena ir jāuzskata par zudušu, ja tajā neesam vismaz reizi dejojuši. Un katra patiesība mums jāuzskata par aplamu, ja to nepavada vismaz vieni smiekli.'' Frīdrihs NīčeInesa Ņilova

INesa_nilova_personaliiInesa Ņilova

Izglītība:

 • psiholoģe (Psiholoģijas maģistre, BSA, Rīga) Psihologu reģistrā 5001273
 • Geštaltterapeite (Rīgas Geštalta institūta sertifikāts)
 • Specializācija “Darbs ar grupu” (Rīgas Geštalta institūts, 2016-2018)
 • Supervizore (EAGT mācibu programma «Supervīzija geštalt terapijā» Rīgas Geštalta institūts, 2020 -2022)

 

 

 

 

Papildus kursi un kvalifikācijias:

 • Psiholoģiskie konsultēšanas un psihoterapijas pamati (prof. I. Ņikoļskaja, I. Mečņikova vārdā nosauktā Ziemeļrietumu valsts medicīnas universitāte, Sankt-Pēterburga, 2013)
 • Kurss “Muzikālā terarija” (Ukrainas treninga kompānija “Osnova”, 2019)
 • Kurss “Krīzes intervence”(Krīžu konsultāciju centrs SKALBES, 2020)
 • «Darbs ar līdz-atkarīgajiem geštaltterapijā» (MGI,2022)
 • «Sistēmiska pieeja darbam ar ģimeni geštaltterapijā» (MGI, VGI, 2021-2022)

Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB), Latvijas Psihologu biedrības, Latvijas Geštalta Terapijas Asociācijas (LGTA) un Eiropas Geštalta terapijas asociācijas (EAGT) biedrs.

 

Profesionālo interešu joma:

 • individuālās konsultācijas un terapija
 • grupu geštalta terapija
 • bērnu un pusaudžu terapija
 • psiholoģisks atbalsts cilvēkiem ar insultu
 • darbs ar pāriem

Darba pieredze:

 • Psihoneirofizioloģijas un bioregilācijas pētijumu centrs, Riga (lv)
 • Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība “Vigor” (http://vigor.lv)

Publikācijas:

 • Boroduļina, K., Ņilova, I. (2017). Par motivācijas mērījumiem ar tiešām un netiešām metodēm. Konf. Publ. VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference. 11-12. maijā, 2017 g., Rīga.

Konsultācijas krievu valodā Rīgā un pa Skype.

Skype: inesa.nilova

Facebook: www.fb.com/inesa.nilova

E-mail: Inesa.Nilova@outlook.com

Мob. tālr. (+371) 29224953

Uz augšu