Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Dzīvo tā, it kā tu dzīvotu otru reizi un it kā pirmajā tu būtu rīkojies nepareizi.'' Viktors FranklsJana Kisika

Jana Kisika - Geštaltterapeite„Dzīvi vajag dzīvot šodien, to nevar atlikt bezgalīgi…” ( Irvins Jaloms)
 • Sertificēts geštaltterapeite
 • Profesionāls Kočs personīgajā izaugsmē/ biznesa kočs
 • Menedžmenta un mārketinga speciālists

 

Izglītība:
 • Ekonomikas un kultūras augstskola;
 • Rīgas Geštalta institūts;
 • Absolvente pirmās profesionālās apmācības programmai Kočingā Latvijā;
  –  Latvijas Geštalta asociācijas biedrs ( LGTA);
  –  Koču Starptautiskās federācijas biedrs (ICF)
Profesionālā darbošanās:
 • Specializējos darbā ar pāriem:
  – Problēmsituācijas
  – Kopīgais pāra scenārijs
  – Risinājuma meklējumi grūtās situācijās
 • Individuālā geštaltterapija:
  – Eksistenciālās problēmas
  – Personīgā izaugsme
  – Svarīgu lēmumu pieņemšana
  – Krīzes situācijas
  – Mērķu sasniegšana
 • Integrēju Geštaltterapiju un Koču darbā ar mazajām grupām;
 • Geštaltterapija/ Kočings biznesā
 • Konsultante žurnālam „ Ļubļu”;
 • Konsultante programmai „ Sieviešu loģika” – padio SWH+
Projektu autore:
 • Iekšējais audits;
 • Attiecību Kočings;
 • Audits attiecībās ar pasauli.
Mob. Tālr: (+371) 26015959
Uz augšu