Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Es zinu tikai vienu pienākumu, un tas ir pienākums mīlēt.'' Albērs KamīPsihoterapija šodien

Psihoterapija šodien

Vārda psihoterapija izpratne šķiet neizraisa nekādas grūtības. Tomēr, cilvēkiem, kuru profesijas nosaukums iekļauj sevī vārdu terapija, būs patiesi atklājums uzzināt, ka terapeits ir reliģiskās kopienas biedrs, kura dzīves mērķis bija Dieva pielūgšana. Kopienas, kuras pastāvēja Aleksandrijā pirms 2000 gadiem. Sakarā ar to vārds terapija jātulko nevis kā ārstēšana (šīs skaidrojums radās krietni vēlāk), bet gan kā pielūgšana un cienīšana. Tādejādi, mums parādījās jaunais vēsturiski etimoloģiskais traktējums jēdzienam psihoterapija: visa dievišķā pielūgšana cilvēka dvēselē. Tas ievieš jaunu akcentu strīdā par to, kas ir psihoterapija un kā to noteikt; pieskaitīt psihoterapiju medicīnai vai psiholoģijas nozarei; kuram ir tiesības nodarboties ar psihoterapiju un kas tam ir nepieciešams. Šī strīda vēsturei ir ētiskas, politiskas, teorētiskas un ekonomiskas saknes. Zemāk tiek piedāvāts dokuments, kurš lakoniski un pietiekami definē mūsdienīgu psihoterapijas jēdzienu, balstoties uz tā filozofiju, veidojas Geštalta terapijas prakse:

Strazbūras deklarācija:

    • Psihoterapija ir īpaša humanitāro zinātņunozare , nodarbošanās ar to ir uzskatāma par brīvu un neatkarīgu profesiju;
    • Psihoterapeitiskā izglītība paredz augstu teorētiskās un klīniskās sagatavotības līmeni;
    • Garantēta terapeitisko metožu daudzveidība;
    • Izglītībai vienā psihoterapijas metodē jābūt integrētai; tā ietver sevī teoriju, personīgo terapeitisko pieredzi un praksi supervizora vadībā; vienlaikus veidojas priekšstats par citām metodēm;
    • Tāda izglītība ir iespējama tikai pie nosacījuma, ka pastāv plaša sagatavošanās, piemēram, humanitāro un sabiedrisko zinātņu jomā.

Eiropas Psihoterapijas Asociācija (EPA).
Strazbūra, 1990.gads, 21. oktobris.
(EPA pārstāv 166 organizācijas (tai skaitā 23 nacionālas asociācijas, 19 Eiropas psihoterapijas asociācijas) 37 Eiropas valstīs, apvienojot vairāk nekā 70 000 psihoterapeitu gan psihoterapijas organizāciju sastāvā, gan arī individuālus biedrus).

Un vēl viens interesants dokuments, kurš pilnībā sakrīt ar Geštaltterapijas nedirektīvu garu:

 

Veselības definīcija Pasaules Veselības Organizācijas deklarācijā:
«Veselība ir nevis slimības kā tādas vai fiziska trūkuma neesamība, bet laba vispārējā fiziskā,
garīgā un sociālā labsajūta.»

Uz augšu