Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Galu galā, cilvēkam nav jāvaicā, kāda ir viņa dzīves jēga, bet drīzāk jāsaprot, ka tas ir viņš pats, kuram šis jautājums tiek uzdots.'' Viktors FranklsZigmunda Freida Universitāte, Vīne

SFU_1 (2)

ZIGMUNDA FREIDA UNIVERSITĀTE, VĪNE

Zigmunda Freida universitāte Vīnē (turpmāk – SFU) ir privāta universitāte. Austrijas izglītības ministrija ir akreditējusi visas programmas.

Universitāte studentiem piedāvā plašu humanitāro zinātņu programmu klāstu. Galvenais uzsvars tiek likts uz psiholoģijas un psihoterapijas apmācībām. SFU bija pirmā universitāte pasaulē, kas ļāva iegūt doktora, maģistra un bakalaura grādu psihoterapijā. Šī universitāte ir lieliska iespēja iegūt labu izglītību Austrijā.

Mūsdienās SFU piedāvā iziet akadēmisko praksi studentiem – psihoterapeitiem, ietverot universitātes praksē detalizētu psiholoģisko procesu izpēti. Šī mācību iestāde cieši sadarbojas ar daudzām dažādām institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgiem pētījumiem visā pasaulē. Ārvalstu studenti veido aptuveni ceturto daļu no visiem augstskolas studentiem.

 

SFU_1 (5) SFU_1 (6)

Studenti var iegūt ne tikai profesionālo kvalifikāciju, bet arī pamata zināšanu bāzi, kas dos viņiem papildu iespēju iegūt maģistra grādu sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

SFU izglītības programma ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības, kā arī praksi attiecīgajā profesijā. Lai studenti varētu pielietot teorētiskās zināšanas praksē, ar universitātes atbalstu tika dibināta psihoterapijas klīnika. Jau no paša apmācību sākuma visi studenti piedalās pētniecības projektos, tādējādi garantējot profesionalitāti un paaugstinot iespējas atrast atbilstošu darbu.


 

Zigmunda Freida privātā Vīnē Austrijā ir pirmā universitāte pasaulē, kas piedāvā plašu akadēmisko programmu klāstu psihoterapeitiskās zinātnēs.


Psihoterapijas apmācības programmas SFU notiek vācu vai angļu valodās

 1) Bakalaura grāds (6 semestri)

2) Maģistra grāds (4 semestri)

Studenti var izvēlēties vienu no 7 psihoterapeitiskajiem virzieniem:

  • psihoanalīze;
  • kognitīvi biheiviorālā terapija;
  • Geštaltterapija;
  • personības-centrētā psihoterapija;
  • individuālā psiholoģija;
  • eksistenciālā analīze;
  • sistēmiskā ģimenes terapija.

3) Doktora grāds (6 semestri)

SFU piedāvā programmas gan iesācējiem, gan praktizējošiem terapeitiem. Pabeidzot apmācības absolventiem tiek piešķirts maģistra vai doktora psihoterapeitiskās zinātnēs. («Mag. sci. pth», «Dr. sci. pth.»).

 

SFU_1 (4)

Papildus SFU piedāvā mācību programmas psiholoģijā:

(Tikai vācu valodā)

  • Bakalaura grāds (6 semestri)
  • Maģistra grāds (4 semestri).

Mācību programma sastāv no efektīvas teorijas, prakses un personiskās izpētes kombinācijas. Universitātei ir sava klīnika, ar bāzi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Studenti sāk piedalīties pētniecības projektos un speciālistu uzraudzībā strādā ar klientiem jau no apmācību sākuma.

Brīvlaikā tiek organizētas vasaras skolas Vīnē, Maskavā un Parīzē.

Papildus informācija +37167650111, +37129528020, gestalt.info@gmail.com

 

Uz augšu