Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

“Geštalts ļauj man izpētīt šauru strēmelīti manas brīvības pludmalē , kura te paliek tukša vētras iespaidā, te karsta, saules apstarota, piepildīta ar aromātisku gaisu.” Seržs un Anna GingeriBiežāk uzdotie jautājumi (BUJ)

Skatīt visas!

1. Kas ir geštaltterapija?

Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja , ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks „iestrēgst” situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.

Objevte převratný přístup k sebepoznání a osobnímu růstu prostřednictvím nečekané cesty: online kasin. Svět terapie se neustále vyvíjí a terapeuti zkoumají inovativní techniky, které mohou klienty zaujmout jedinečným způsobem. Jednou z takových metod, která získává na popularitě, je kombinace principů Gestalt terapie se vzrušující oblastí hazardních her. Využitím adrenalinového vzrušení, které zažívají v online kasinech, se mohou jednotlivci ponořit hlouběji do svého podvědomí a zároveň využívat
casino bonus za registraci. Gestalt terapie klade důraz na celostní zkoumání a pochopení vlastních myšlenek, emocí a chování. Podporuje jedince, aby se plně ponořili do současných prožitků, místo aby se zabývali traumaty z minulosti nebo úzkostmi z budoucnosti. Podobně i online kasina poskytují pohlcující prostředí, ve kterém se hráči musí plně soustředit na své současné činy a rozhodnutí.

Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmiar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.

Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tāsizjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.

2. Kādus jautājums ir iespējams risināt ar geštaltterapijas palīdzību?

Geštaltterapeits sniedz palīdzību cilvēkiem, kuriem ir problēmas dažādu ikdienas jautājumu risināšanā sadzīvē, ģimenē un profesionālajā attīstībā, kā arī tiem, kuri atrodas krīzes situācijā u.c.

Geštaltterapeita profesionālā darbība tiek īstenota individuālu konsultāciju un psihoterapijas formā, kā arī grupu un ģimenes psihoterapijā.

3. Ar ko gelštaltterapija atšķiras no citiem psihoterapijas virzieniem?

•    Geštaltterapija sniedz visātrāko rezultātu salīdzinājumā ar citiem psihoterapijas virzieniem, piemērām,psihoanalīzi.
•    Geštaltterapijā galvenais uzsvarstiek likts uz cilvēka iekšējo resursu un apkārtējās vides resursuapzināšanos. Geštaltterapijā netiek meklēti esošo problēmu izskaidrojumi vai cēloņi. Galvenais ir tas, kas ir aktuāls šobrīd, tostarp atmiņas, kas spontāni „uzpeld” apziņā vai nākotnes plāni.
•    Geštaltterapijā nenotiek cilvēka vērtēšana un interpretācija. Pārmaiņu process notiek pateicoties cilvēka izpratnes veicināšanai pašam par sevi, par viņa esošo stāvokli un par viņa potenciāla attīstību.
•    Geštaltterapeits darbojas kā līdzvērtīgs sarunu biedrs, dzīva neatkarīga personība, kas palīdz otrai personībai atrast sevī un savā apkārtnē resursus pārmaiņām un attīstībai. Geštaltterapeita darbs balstās uz nedalāmības principu, piešķirot vienlīdz svarīgu nozīmi cilvēka domām, jūtām un ķermeņa izpausmēm.
•    Geštaltterapeits mērķtiecīgi strādā pie tā, lai attīstītu cilvēka spēju veikt patstāvīgu un atbildīgu izvēli starp plaša mērogaiespējām. Geštaltterapeits pievērš īpašu uzmanību radošuma attīstīšanai- spējai radoši un adaptīvi reaģēt uz situāciju, izvairoties no stereotipu ietekmes.

4. Vai Rīgas Geštalta institūts (RGI) nodrošina izglītojamos ar darba iespējām pēc mācībām?

Privātprakses veidošana ir individuāls un patstāvīgs izglītojamo uzdevums. Tomēr RGI dažādā veidā veicina izglītojamo turpmāko attīstību, tostarp organizē seminārus par psihoterapeitisko pakalpojumu mārketingu, izvieto informāciju par jaunajiem psihoterapeitiem RGI oficiālajā mājas lapā, kā arī iesaka izglītojamos, kuru privātprakses stāžs pēc sertifikāta iegūšanas ir vairāk kā divi gadi.

5. Kāds ir mācību ilgums?

RGI mācību programmu veido trīs pakāpes, kuru apgūšanai nepieciešami pieci gadi. I pakāpe – pirmais mācību gads, II un III pakāpe – katra pa diviem mācību gadiem. Bez tam, atbilstoši mācību programmas noteikumiem, izglītojamie uzsāk savu privātpraksi pēc sekmīgas II pakāpes pabeigšanas. Tā tiek īstenota konsultāciju formā, izmantojot geštalta metodes un organizējot regulāras supervīzijas.

6. Vai var uzsākt mācības uzreiz otrajā pakāpē?

Uzņemšana mācību programmā var notikt jebkurā no trim pakāpēm, atkarībā no kandidāta sākotnējās sagatavotības līmeņa, ņemot vērā arī augstākās izglītības (vēlams sociālo un humanitāro zinātņu) diplomu. Ja kandidātam nav personīgās terapijas pieredzes, mācības jāuzsāk I pakāpē. Ja kandidātam šāda pieredze ir, tad viņš var tikt uzņemts uzreiz II vai III līmenī atbilstoši RGI noteiktajām prasībām.

7. Kāda ir mācību forma?

Mācības notiek lekciju, praktisku semināru, konferenču un rezidenču veidā. Izglītojamajiem patstāvīgi ir jāapgūst geštaltterapijas literatūra un jāorganizē darbs mazās grupās praktisku iemaņu nostiprināšanai. Mācības notiek regulāri vienu vai pusotru reizi mēnesī nedēļas nogalēs – piektdienas pēcpusdienās, sestdienās un svētdienās.

8. Cik liela ir mācību maksa? Kāda ir apmaksas forma?

RGI mācību programmas mācību maksa I pakāpē ir 260 eiro +PVN (314.60 eiro)  mēnesī (10 maksājuma mēneši gadā). Mācību gads ilgst 10 mēnešus: no septembra līdz jūnijam ieskaitot (jūlijs un augusts – brīvlaiks).

Apmaksas forma – pārskaitījums uz RGI kontu saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

9. Vai RGI nodrošina ar iespēju dzīvot kopmītnēs?

RGI nenodrošina izglītojamos ar kopmītnēm, taču sniedz informatīvu atbalstu par iespējām apmesties RGI tuvējā apkārtnē mācību semināru laikā.

10. Kādā valodā notiek mācības?

Mācības RGI notiek divās valodās – latviešu un krievu. Mācību valoda ir atkarīga no pasniedzēja valodu zināšanām vai mācību grupas pieprasījuma. Mācību grupas netiek dalītas pēc valodu zināšanām. RGI atbalsta bilingvālo apmācību. Gadījumā, ja uz tematisko semināru ir uzaicināts pasniedzējs, kurš nepārvalda ne latviešu, ne krievu valodu, RGI nodrošina tulkojumu uz latviešu vai krievu valodu.

11. Vai pastāv iespēja saņemt mācību pārtraukumu?

Izglītojamais var saņemt mācību pārtraukumu uz vienu gadu šādos gadījumos:
•    bērna piedzimšana (ekvivalents dekrēta atvaļinājumam);
•    veselības stāvoklis (mācību pārtraukumu piešķir, ja tiek uzrādīta ārsta izziņa, kas apliecina nopietnas veselības problēmas, kas prasa ilgstošu ārstēšanos);
•    ilgstoša uzturēšanās ārpus valsts ģimenes apstākļu dēļ (vīra/sievas komandējums) vai apstākļi, kas saistīti ar izglītojamā darba vietu (darba komandējums vai stažēšanās).

Mācību pārtraukums tiek piešķirts ar nosacījumu, ka izglītojamais šajā periodā papildus apmeklē individuālo terapiju 20 stundu apmērā.

12. Kāds dokuments tiek piešķirts pēc mācību pabeigšanas?

Pēc sekmīgas II pakāpes beigšanas tiek izsniegts geštaltpraktiķa sertifikāts, kas kalpo par pamatojumu mācību turpināšanai III pakāpē. Geštaltpraktiķa sertifikāts tiek izsniegts uz trīs gadiem un piešķir izglītojamajam tiesības III pakāpes mācību programmas ietvaros praktizētgeštaltterapiju RGI suprevīzora uzraudzībā.

Pēc sekmīgas III pakāpes beigšanas izglītojamajam ir iespēja pretendēt uz Eiropas Geštalta terapijas asociācijas (EAGT) un Eiropas Psihoterapijas asociācijas  (EAP) geštaltterapeita sertifikātu.

13. Vai RGI mācību centrs ir licencēts? Vai RGI dokuments par mācību beigšanu tiek atzīts Latvijā?

RGI kā mācību centrs ir akreditēts Eiropas Geštalta terapijas asociācijā (EAGT) un Eiropas Psihoterapijas asociācijā (EAP). RGI mācību centrs ir reģistrēts arī Latvijas Republikas izglītības iestāžu reģistrā kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde.

RGI izglītojamajiem, kuri ir saņēmuši Eiropas Geštalta terapijas asociācijas (EAGT) un Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EAP) geštaltterapeita sertifikātu, ir iespēja īstenot privātpraksi gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

14. Ar ko atšķiras geštaltterapeits no geštaltpraktiķa?

  • Geštaltterapeits ir profesionālis, kuram ir geštaltterapeita sertifikāts. Šis sertifikāts dod tiesības nodarboties ar privātpraksi geštaltterapijas jomā un kļūt par profesionālu asociāciju biedru.
  • Geštaltpraktiķis ir profesionālis ar pagaidu izglītību apliecinošu dokumentu, kas tiek izsniegts pēc RGI mācību programmas II līmeņa sekmīgas pabeigšanas. Šis dokuments ir derīgs trīs gadus un piešķir izglītojamam tiesības III pakāpes mācību programmas ietvaros praktizētgeštaltterapiju RGI suprevīzora uzraudzībā.

 

Uz augšu