Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Ir atlikusi tikai viena diena, kas sākas no jauna – to mums iedod saullēktā un atņem saulrietā.'' Žans Pols SartrsTiem, kas vēlas izmantot geštaltterapiju

Kas ir „psihoterapija”?

Psihoterapija ir īpašs starppersonu mijiedarbības veids, kuras laikā klients savā dzīvē radušos psiholoģiskas dabas problēmu un grūtību risināšanai saņem profesionālu palīdzību nevis medicīniskā veidā, bet ar psiholoģisku līdzekļu palīdzību.

Kas ir „geštalts”, „geštaltterapija”?

Geštalts („Gestalt”) – tulkojumā no vācu valodas – figūra, tēls, veselums, personība, tas, kas no „nekā” ir kļuvis par „kaut ko”.
Geštaltterapiju sauc par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tik daudz problēmas izrunāšana, kā izjušana un pārdzīvošana. Pagātnes situāciju apzināta izspēlēšana „šeit un tagad”, kas ļauj pierasto ieraudzītjaunā gaismā.

Ar ko geštaltterapija atšķiras no citiem psihoterapijas virzieniem?

Atšķirīga geštaltterapijas iezīme ir tas, ka šajā virzienā nemeklē pašreizējo problēmu izskaidrojumu vai cēloņus. Galvenais ir tas, kas ir aktuāls dotajā brīdī (tostarp atmiņas, kas spontāni „izpeld” apziņā, vai nākotnes plāni), izrunājot un pārdzīvojot satraukumu un nemieru „šeit un tagad”, un apzinoties attieksmi pret neatrisinātiem vai nepabeigtiem notikumiem pagātnē vai satraukumu par nākotnes perspektīvām. Atklājot iespēju izpētīt ar iepriekšminēto saistītās jūtas un pēc iespējas adekvātāk tās izpaužot: vientulība un atstumtība, paļāvības pašam uz sevi trūkums, dusmas, vajadzība pēc maiguma, atzinības, utml.
Geštaltterapeits šajā situācijā darbojas kā līdzvērtīgs sarunu biedrs, dzīva neatkarīga personība, kas palīdz otrai personībai atrast sevī un savā apkārtnē resursus izmaiņām un attīstībai.

Ar kādām problēmām var vērsties pie geštaltterapeita?

 • indivīda iekšējās problēmas;
 • savstarpējo attiecību problēmas;
 • ģimenes problēmas;
 • seksuālas problēmas;
 • personīgās izaugsmes problēmas;
 • attīstības krīzes;
 • psiholoģiskas traumas;
 • psiholoģiskās atkarības;
 • sēras, zaudējums;
 • eksistenciālas problēmas;
 • problemātiski sapņi

  un līdzīga rakstura problēmas un jautājumi.

Ko ir svarīgi zināt?

Kompetence:
Geštaltterapeits izvirza terapijas uzdevumus, pamatojoties uz tām savām zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas ir nepieciešamas klienta personības attīstības procesa atbalstam sadarbībā ar geštaltterapeitu. Geštaltterapeits ir speciālists ar augstāko izglītību humanitārajās zinātnēs, kurš atzītā mācību iestādē ir izgājis īpašu apmācību geštaltterapijā atbilstoši Eiropas Geštaltterapijas AsociācijasEiropas Psihoterapijas Asociācijas (EAP) un Latvijas Psihoterapeitu Biedrības (LPB) standartiem.

Konfidencialitāte:
Konfidencialitāte ir nepieciešams geštaltterapijas princips, geštaltterapeits neatklāj informāciju par sava klienta dzīvi.

Kontrakts:
Terapeita vienošanās ar klientu ietver norādes uz konsultāciju norises nosacījumiem, tikšanos biežumu, samaksu, konsultāciju atcelšanu vai neierašanos uz tām, atvaļinājumu un pārtraukumu sesijās, supervīzijas nosacījumus, darba pabeigšanas kārtību, īpašas situācijas. Klientam ir pieejama informācija par terapeita sagatavotību un kvalifikāciju.
Terapeita attiecības ar klientu ir profesionālas attiecības, kuras regulē profesionālās asociācijas ētikas kodekss. Šo attiecību mērķis ir klienta personības attīstības procesa atbalsts. Terapeits ir pilnā mērā atbildīgs par profesionālo robežu ievērošanu attiecībās ar klientu.

Šobrīd Latvijā vienas konsultācijas cena (45-60 minūtes) svārstās robežās no Ls 10 līdz Ls 35 atkarībā no konkrētā speciālista pieredzes un kvalifikācijas.

Rekomendējam izlasīt:

Uz augšu